2012 rok
 • 7 Światowy Kongres Stowarzyszenia IAVPRT i VEPRA, Wiedeń, Austria
 • Kurs Fizjoterapii i Rehabilitacji Zwierząt Stowarzyszenia SCIVAC, Cremona, Włochy.
2011 rok
 • Przychodnia Kanvet wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim zorganizowała II Europejską Konferencję VEPRA, Jachranka k/Warszawy, Polska- wybór na sekretarza.
 • W dniach 17-18 września 2011 roku w Jachrance koło Warszawy Przychodnia Kanvet pod patronatem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zorganizowała II Europejski Kongres VEPRA. Wzięło w nim udział 120 uczestników z 16 krajów całej Europy i Stanów Zjednoczonych.
2010 rok
 • I Europejski Kongres Stowarzyszenia VEPRA –Zagrzeb , Chorwacja- wybór na członka zarządu
 • 6 Światowy Kongres Stowarzyszenia IAVRPT, Auburn, Alabama, USA
2009 rok
 • II Stopień Rehabilitacji i Fizjoterapii w Medycynie Weterynaryjnej- Uniwersytet w Luksemburgu (ESAVS)- kurs odbywający się na Uniwersytecie w Wiedniu
 • Podstawowy Kurs Kinesiology Typing , Gdańsk organizowany przez K-Active Association
 • Terapie manualne- co nowego? Kurs Organizacji SCIVAC, Cremona, Włochy
2008 rok
 • I Stopień Rehabilitacji i Fizjoterapii w Medycynie Weterynaryjnej- Uniwersytet w Luksemburgu (ESAVS)
 • Nowoczesna laseroterapia w praktyce- kurs podstawowy i rozwijający
 • Nowoczesna Elektroterapia , Magnetoterpia i Terpia Ultradźwiękowa w praktyce- kurs podstawowy